เกี่ยวกับ Thai Brain Tumor (TbT) ประสบการณ์เนื้องอกในสมอง

เกี่ยวกับ TbT

www.ThaiBrainTumor.com เป็นเว็บไซด์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร  และไม่แสวงหารายได้   มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้องอกในสมองกับประชาชนทั่วไป  และผมในฐานะ Admin  ต้องกราบขอบคุณ อาจารย์นพ.ศรัณย์ นันทอารี ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลศิริราช  เป็นอย่างสูง  ที่ให้ความกรุณา  ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้องอกในสมอง   และให้คำปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่า    นอกจากนั้นแล้วผมต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอ ที่รักษาผมอย่างเต็มที่ และคืนชีวิตที่ปกติสุขให้กับผม  ผมหวังว่าเว็บนี้จะเป็นศูนย์กลาง  แหล่งหนึ่งที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับเนื้องอกในสมอง  และเป็นสื่อกลางที่ให้กำลังใจ  กับทุกคนที่กำลังประสบกับวิกฤต  และผ่านพ้นวิำกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตครั้งนี้

Line ID : SmithiJewelry

ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม "TbT Member Meeting #1" เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2554
และช่วยกันทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยกำลังใจ แห่งความปรารถนาดี ที่เพื่อนๆ มีให้แก่กัน และความร่วมมือร่วมใจกันทำคนละเล็ก ละน้อย กิจกรรมนี้จึงผ่านไปได้ด้วยดี

ยอดบริจาคทั้งหมด เข้าศิริราชมูลนิืธิจำนวน 20,900.00 บาทถ้วน
เ้ข้ามูลนิธิ วิเชียร จันทร์เจริญสุข เพื่อสาขาประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชครับ ยอดจากค่าลงทะเบียน และร่วมบริจาคในงาน TbT Member Meeting#1 จำนวน 6,090.00 บาท ยอดจากผู้ใจบุญ ร่วมบริืจาคให้ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 14,810.00 บาท

 

 


 

ขอบคุณทุกท่าน ที่ทำให้งาน TbT Member Meeting#2  ผ่านไปได้ด้วยดี ขอให้ทุกคนสู้ ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งครับ

ยอดบริจาคครั้งนี้ 31,200.- บาทครับ เดิมตั้งใจจะบริจาคที่ศิริราชมูลนิธิและให้ทางมูลนิธิ ส่งใบเสร็จกลับให้กับผู้บริจาค  แต่ตอนปรึกษาอาจารย์หมอ  อาจารย์กำลังจะจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จะรักษาผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองที่ โรงพยาบาลศิริราช เพิ่มเติม  ซึ่งผมเองคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคนไข้โดยรวมในทันที  จึงบริจาคเงินทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์กับอาจารย์หมอศรัณย์ไปครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคครับ  ขอให้ผลบุญที่ทุกท่านทำ  ส่งผลให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญ  ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนครับ
TbT Admin ครับ


 


 

TbT Member Meeting #3

 

 


TbT Member Meeting #4

 


Additional information