การตรวจวินิจฉัยโรคเนื้องอกในสมอง โดย อ.หมอศรัณย์ นันทอารี

การตรวจวินิจฉัยโรคเนื้องอกในสมอง

ในการตรวจวินิจฉัยโรคเนื้องอกในสมองนั้น  จำเป็นต้องทำการตรวจเพื่อดูภาพตัดขวางของสมอง  เพื่อหาตำแหน่งผิดปรกติของเนื้อเยื่อสมอง  ซึ่งสามารถตรวจด้วยเครื่องมือ เช่น

1. เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Brain)

เครื่อง CT Brain เป็นการตรวจด้วยรังสี X-Ray  ร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นการตรวจที่มีข้อดี คือ เป็นการตรวจที่สามารถเน้นรายละเอียดกระดูกของกะโหลก  และสามารถเห็นเลือดออกในสมองได้ดี   สามารถตรวจได้รวดเร็ว  หากคนไข้ที่ไม่ร่วมมือในการตรวจ เช่น เด็กเล็ก  ก็สามารถตรวจได้    และค่าใช้จ่ายในการตรวจเป็นหลักพัน  ไม่เกินหมื่นบาท  แต่ข้อไม่ดี  คือ คนไข้ต้องได้รับรังสี X-Ray จากการตรวจ  และในบางครั้งจะเห็นรายละเอียดของเนื้อสมองในบางบริเวณได้ไม่ชัดเจนนัก  อีกทั้งหากคนไข้บางคน  ที่แพ้อาหารทะเล  อาจจไม่สามารถทำการฉีดสีเพื่อตรวจ CT ได้

เครื่อง CT Brain Scan ตรวจเนื้องอกในสมองオンライン カジノ none;" />
รูปเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Brain)

2. เครื่องสแกนด้วยแม่เหล็ก (MRI Brain)

เป็นการตรวจโดยอาศัยคลื่นเสียง  สามารถเห็นรายละเอียดของเนื้อสมองได้ดีมาก  คนไข้ไม่ได้รับรังสืเลย  แต่มีข้อจำกัด คือ  เวลาในการตรวจค่อนข้างนาน  เด็กเล็กๆ  อาจไม่สามารถอยู่นิ่งๆ นานๆ ได้  รายละเอียดของกระดูก  หรือเลือดออกในสมองเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจน  ราคาในการตรวจค่อนข้างแพงหลักหมื่นบาท

การตรวจวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการตรวจที่มีค่าใช้จ่ายสูง  และไม่ได้อยู่ในโปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพโดยทั่วไป  แพทย์จะพิจารณาว่าผู้ป่วยที่มาตรวจ  มีความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้องอกในสมองหรือไม่  และจำเป็นต้องตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดังกล่าวหรือไม่  โดยแพทย์จะเป็นผู้ที่เลือกว่าจะส่งให้ทำการตรวจด้วยเครื่องมือใด

เครื่อง MRI ตรวจเนื้องอกในสมอง
รูปเครื่องสแกนด้วยคลื่นแมเหล็ก (MRI)

 โดย  นพ.ศรัณย์  นันทอารี    อาจารย์สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สำหรับเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป   ที่  www.ThaiBrainTumor.com 10 ก.พ. 2552
หมายเหตุ
- บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองความตั้งใจจริงของ คุณ Admin ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองและมีความประสงค์ที่ดีที่จะจัดทำ Web site ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง
- เนื่องจากความรู้ทางการแพทย์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเนื้อหาในบทความนี้จึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต รวมทั้งเนื้อหาในบทความนี้เป็นไปตามความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นซึ่งไม่ได้ดีกว่า  หรือถูกต้องกว่าความเห็นอื่นๆ ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไร

Additional information