อาการของเนื้องอกในสมอง โดย อ.หมอศรัณย์ นันทอารี

อาการของเนื้องอกในสมอง

ผู้ป่วยเนื้องอกในสมองจะมีอาการได้หลายรูปแบบ  ขึ้นอยู่กับว่าเนื้องอกในสมองนั้น  ทำให้สมองส่วนใดผิดปรกติไปจากเดิม   

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการปวดศีรษะนำมาก่อน   แต่ท่านอย่าตกใจหรือกลัวไปว่าอาการปวดศีรษะที่เป็นอยู่นั้น   เกิดจากเนื้องอกในสมอง เนื่องจากอาการปวดศีรษะส่วนใหญ่ มักเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่อันตราย

ผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะจากเนื้องอกในสมองนั้นจะมีอาการปวดศีรษะที่รุนแรง  มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป  เนื่องจากเนื้องอกเติบโตขึ้นตามเวลา  
อาการปวดศีรษะมักเป็นในช่วงตื่นนอนตอนเช้า  หรือช่วงหลับตอนกลางคืน   

อาจมีการอาเจียน  โดยที่ไม่มีอาการคลื่นไส้นำมาก่อนร่วมด้วย 

ก้อนเนื้องอกในสมอง สามารถไปกระตุ้นเนื้อสมอง  ทำให้ผู้ป่วยมีอาการชัก หรือเนื้องอกอาจไปกด  เบียด  ทำลายเนื้อสมอง  ทำให้ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติในรูปแบบต่างๆ เช่น แขนขาชา อ่อนแรง เดินเซ พูดลำบาก ตาเหล่ เห็นภาพซ้อน ตามัว ชาใบหน้า หูได้ยินน้อยลง เป็นต้น

ผู้ป่วยบางรายญาติพามาพบแพทย์  เพราะสาเหตุที่ทำอะไรแปลกไปจากเดิม พูดไม่รู้เรื่อง  นิสัยและบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมองเป็นอวัยวะที่ควบคุมการทำงานของชีวิตทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และฮอร์โมน   การทำลายเนื้อสมอง  ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการต่างๆ กัน   แล้วแต่ว่า  เป็นเนื้องอกที่อยู่ตำแหน่งใดของสมอง

 


โดย  นพ.ศรัณย์  นันทอารี    อาจารย์สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สำหรับเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป   ที่  www.ThaiBrainTumor.com 10 ก.พ. 2552
หมายเหตุ
- บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองความตั้งใจจริงของ คุณ Admin ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองและมีความประสงค์ที่ดีที่จะจัดทำ Web site ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง
- เนื่องจากความรู้ทางการแพทย์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเนื้อหาในบทความนี้จึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต รวมทั้งเนื้อหาในบทความนี้เป็นไปตามความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นซึ่งไม่ได้ดีกว่า  หรือถูกต้องกว่าความเห็นอื่นๆ ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไร

Additional information