3 เนื้องอกของเยื่อหุ้มสมอง (Meningioma)

เนื้องอกของเยื่อหุ้มสมอง (Meningioma) สมองที่อยู่ภายในกะโหลกศีรษะ  จะถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยเยื่อหุ้มสมอง (Mening)  ซึ่งเยื่อหุ้มสมองดังกล่าวอาจจะเกิดความผิดปรกติ  กลายเป็นเนื้องอกขึ้นมาได้ มักพบเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมองในช่วงวัยผู้ใหญ่  และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  ส่วนใหญ่เนื้องอกชนิดนี้เกิดขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ  แต่ในบางคนอาจเกิดขึ้นมาเนื่องจากโรคทางกรรมพันธุ์   หรือบางคนเกิดขึ้นเนื่องจากเคยได้รับการฉายแสงที่ศีรษะเป็นต้น  ในบางคนสามารถพบเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมองได้มากกว่าหนึ่งก้อน

อาการ เนื่องจากเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองอาจจะเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มสมองส่วนใดก็ได้  ดังนั้นอาการที่แสดงออกมาขึ้นอยู่กับว่า  ก้อนเนื้องอกนั้นไปมีผลรบกวนต่อสมองส่วนใด  เช่น  อาจจะมีอาการชัก อาการปวดหัวอาเจียน อาการตามัว เดินเซ เห็นภาพซ้อน ใบหน้าชา หูหนวก แขนขาไม่มีกำลัง หรืออื่นๆ

ระดับความรุนแรง เนื้องอกเยื่อหุ้มสมองเป็นเนื้องอกที่อยู่นอกสมอง  ไม่ได้เกิดขึ้นในเนื้อสมองโดยตรง  ก้อนเนื้องอกมีขอบเขตที่ชัดเจน  และเนื้องอกส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตที่ช้า   คนไข้มักจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไป  ในเวลานานเป็นเดือนเป็นปี  เนื้องอกส่วนใหญ่มีความรุนแรงอยู่ในระดับที่ 1 และสามารถรักษาให้หายขาดได้  โดยการผ่าตัดออกให้หมด  แต่อย่างไรก็ตามมีเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองส่วนน้อยมีความรุนแรงในระดับที่ 2 หรือระดับที่ 3 ซึ่งอาจจะไม่สามารถผ่าตัดรักษาให้หายขาดได้  และคุกคามต่อชีวิต

การรักษา วิธีมาตรฐานที่ดีที่สุดในการรักษาเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมอง  คือ  การผ่าตัดเอาออกให้หมด  ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้  อย่างไรก็ตาม  แพทย์อาจจะไม่สามารถผ่าตัดเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองออกได้หมดเสมอไปทุกครั้ง  เนื่องจากบางครั้ง  เนื้องอกอาจจะเติบโตหุ้มรอบเส้นเลือดสมองหรือเส้นประสาทที่สำคัญ  ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต  หรือพิการ  ถ้าผ่าตัดออกหมด  ในกรณีที่ผ่าตัดออกได้ไม่หมด  แพทย์อาจจะแนะนำให้รักษาเนื้องอกส่วนที่เหลือโดยการฉายรังสี  ซึ่งจะช่วยป้องกัน หรือชะลอไม่ให้ก้อนเนื้องอกเติบโตขึ้นมาใหม่
ในปัจจุบันการฉายรังสีสามมิติ  สามารถเป็นการรักษาทางเลือกหนึ่ง  ที่สามารถควบคุมการเติบโตของเนื้องอกได้  แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าก้อนเนื้องอกนั้น  จะต้องมีขนาดเล็กเท่านั้น  ถ้าเนื้องอกมีขนาดใหญ่จะไม่สามารถรักษาโดยการฉายรังสีได้ 
หลังจากฉายรังสีแล้วถึงแม้เนื้องอกจะไม่ยุบหายไป  แต่จะมีขนาดคงที่  หรือโตช้าขึ้นมากและไม่เป็นภัยคุกคามต่อผู้ป่วยโดยทั่วไปแพทย์จะเลือกใช้การฉายรังสีสามมิติ  กับเศษเนื้องอกขนาดเล็กที่หลงเหลือจากการทำผ่าตัด  หรือใช้แทนการผ่าตัด  ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัด  เช่นอายุมาก สุขภาพไม่แข็งแรง  และมีเนื้องอกขนาดเล็กอยู่ในตำแหน่งที่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดสูง

 

 

 


โดย  นพ.ศรัณย์  นันทอารี    อาจารย์สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สำหรับเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป   ที่  www.ThaiBrainTumor.com 10 ก.พ. 2552
หมายเหตุ
- บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองความตั้งใจจริงของ คุณ Admin ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคเนื้องอกสมองและมีความประสงค์ที่ดีที่จะจัดทำ Web site ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกสมอง
- เนื่องจากความรู้ทางการแพทย์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเนื้อหาในบทความนี้จึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต รวมทั้งเนื้อหาในบทความนี้เป็นไปตามความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นซึ่งไม่ได้ดีกว่า  หรือถูกต้องกว่าความเห็นอื่นๆ ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไร

Additional information