6 มะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น (Metastatic tumors)

มะเร็งที่แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น (Metastatic tumors) มะเร็งของอวัยวะต่างๆ สามารถแพร่กระจายไปที่สมองได้   มะเร็งที่พบบ่อย เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด  มะเร็งลำไล้ใหญ่  มะเร็งต่อมลูกหมาก  ล้วนสามารถกระจายตามกระแสเลือดไปที่สมองได้ทั้งสิ้น  ส่วนใหญ่มักจะพบเป็นก้อนแพร่กระจายในสมอง  มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง

อาการ ผู้ป่วยมักจะมีประวัติว่าเป็นมะเร็งที่ใดที่หนึ่งมาก่อน   เนื่องจากมะเร็งที่กระจายมาที่สมองเจริญเติบโตเร็ว  ผู้ป่วยจะมีอาการผิดปรกติแสดงในช่วงเวลาไม่นานนัก  เช่น  หลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยผู้ป่วยอาจมีอาการ  ปวดหัว  อาการชัก  อาการแขนขาไม่มีแรง  อาการแขนขาชา  การสื่อสารผิดปรกติ หรือเดินเซ  เป็นต้น   ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการจากมะเร็งที่แพร่กระจายมาสมอง  โดยที่ไม่เคยรู้ว่าเป็นมะเร็งที่ใดมาก่อน

ระดับความรุนแรง มะเร็งที่แพร่กระจายไปที่สมอง ถือว่าเป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะแพร่กระจายแล้ว  จึงรักษาไม่หายขาด  และส่วนใหญ่จะเสียชีวิตภายในช่วงเวลา 1 ปี

การรักษา การรักษาหลัก  คือ  การฉายรังสีคลุมทั่วศีรษะ (Whole brain radiation)  ในกรณีที่มีมะเร็งแพร่กระจายในสมองเพียงก้อนเดียว  อาจจะมีการทำผ่าตัดก่อนที่จะให้การฉายรังสี  ในปัจจุบันการฉายรังสีสามมิติ  โดยเฉพาะชนิดที่ฉายครั้งเดียว (Radiosurgery)   อาจจะสามารถใช้ทดแทนการผ่าตัดได้

 

 


โดย  นพ.ศรัณย์  นันทอารี    อาจารย์สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สำหรับเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป   ที่  www.ThaiBrainTumor.com 10 ก.พ. 2552
หมายเหตุ
- บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองความตั้งใจจริงของ คุณ Admin ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคเนื้องอกสมองและมีความประสงค์ที่ดีที่จะจัดทำ Web site ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคนไทยที่ป่วยเป็นโรคเนื้องอกสมอง
- เนื่องจากความรู้ทางการแพทย์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเนื้อหาในบทความนี้จึงอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต รวมทั้งเนื้อหาในบทความนี้เป็นไปตามความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้นซึ่งไม่ได้ดีกว่า  หรือถูกต้องกว่าความเห็นอื่นๆ ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่างไร

Additional information